Kategorie

Dostawa

Ekspresowa darmowa dostawa kurierem (bezpłatny dowóz przy zamówieniu minimum 99 zł)  , lub
odbierz w naszym salonie 
Kozy ul. Tęczowa 2A (obok sklepu Makowscy, kebaba oraz zabawek)
Pn-Pt 12.00-17.00
Sb 9.00 - 12.00
tel.885884300
mail:sklep@sferapupila.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KUPUJEKARME.

1. Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone w celu zapewnienia oraz zagwarantowania bezpieczeństwa podczas użytkowania sklepu SferaPupila, prowadzonego pod adresem: sferapupila.pl przez „GÓRA BEATA SPP” z siedzibą w Kozach (ul. Dębowa 37). Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak również czerpaniu korzyści z jego działania, jest równoważne z akceptacją polityki prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów polityki prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.2. Każdego użytkownika sklepu KupujeKarme obowiązuje polityka prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.3. Sklep KupujeKarme zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach polityki prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu, przy czym nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić, będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

II DANE OSOBOWE

1. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera, takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy też oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.2. Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie SferaPupila oraz jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p. zm.). Oczywiście informacje te służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym do wystawienia dowodu sprzedaży (paragon/faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep SferaPupila ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia.3. Jedynie za zgodą użytkownika jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. 4. Każdy użytkownik, który poda swoje dane, ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i usuwania.5. Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu SferaPupila mają dostęp do danych osobowych klientów. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz uniemożliwienia dostępu do tych danych osobom niepożądanym.

III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE SFERAPUPILA

1. Zamówienie złożone w sklepie SferaPupila zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  • imię i nazwisko/nazwa firmy,
  • NIP (jeśli jest konieczny),
  • adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
  • dres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomagają w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego klienta; niepodanie któregokolwiek z wymaganych danych spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.2. Sklep SferaPupila zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – do kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.